Privacybeleid
Privacybeleid

Privacyverklaring

De Website is eigendom van en wordt beheerd door Van der Ende Racing Inn BV. Van der Ende Racing Inn BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de Website worden automatisch enkele technische gegevens door uw computer aan onze computers verstrekt, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht. Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt, zoals uw naam, contactgegevens en voorkeuren.

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om met u in contact te kunnen treden;
  • om u te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen van Van der Ende Racing Inn BV;
  • het verbeteren van de Website en dienstverlening van Van der Ende Racing Inn BV;
  • het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Van der Ende Racing Inn BV.
  • Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Van der Ende Racing Inn BV daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u al dan niet per e-mail een vraag aan Van der Ende Racing Inn BV stelt.

Elektronische nieuwsbrieven

U kunt zich via de Website opgeven als abonnee voor de door Van der Ende Racing Inn BV verzorgde elektronische nieuwsbrief. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Waarvoor gebruiken we de informatie op de inschrijfformulieren

De verzamelde gegevens kan Van der Ende Racing Inn voor verschillende doeleinden gebruiken. Door deze gegevens weet Van der Ende Racing Inn bijvoorbeeld wie er vandaag langskomt op de kartbaan. Deze informatie wordt verzameld voor marketing doeleinden, voor de verzekering en mocht het nodig zijn contact op te kunnen nemen. Van der Ende Racing Inn houdt deze informatie niet langer in bezit dan nodig voor de genoemde doeleinden en/of voor het voldoen aan wet- en regelgeving. Deze gegevens worden op verschillende manieren opgeslagen en goed beveiligd.

In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor de verzekering.  Het verstrekken van persoonsgegevens met derden vindt uitsluitend plaats op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Van der Ende Racing Inn is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker dan wordt hiermee conform de AVG een verwerkersovereenkomst gesloten.

Foto’s

Volwassen klanten geven door het betreden van ons bedrijfspand en kartbaan toestemming voor het gebuik van hun afbeelding op social media. Op uitdrukkelijk verzoek zullen de afbeeldingen niet gebruikt worden. Voor kinderen geldt dat er toestemming gegeven dient te worden voor het gebruik. Voor het publiceren zal er toestemming worden gevraagd aan de begeleider van de kinderen bij een activiteit. Deze toestemming geeft de begeleider door het invulling van het formulier voor deelname aan een activiteit/karten, waarbij de gegevens van de kinderen worden ingevuld. Indien de afbeelding niet mag worden gebruikt, dan dient de begeleider dit expliciet aan te geven.

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u een aantal rechten:
• Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken dit te beperken.
• Het recht om de gegeven toestemming in te trekken
• Het recht op dataportabiliteit.
• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
• U dient er bij het bovenstaande wel rekening mee te houden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij bevoegd zijn om niet aan uw verzoek mee te werken, met name indien dit nodig is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Vragen?
Mocht u uw gegevens willen inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u een e-mail sturen naar: info@vanderende.com. Persoonsgegevens die we moeten bewaren voor de verzekering kunnen we niet wijzigen of verwijderen.